Det första steget

Nu är äntligen en första version av våran hemsida uppe, den är under uppbyggnad och kommer att utvecklas löpande. Det är med spänning och förvänta som vi ser på framtiden för detta projekt.

Tanken med projektet är att hjälpa människor i utanförskap. Vi har sett hur människor i från olika kulturer och med olika social problematik lätt hamnar utanför samhällets ramar. Vi vill ändra på det och med Kock På Gång hoppas vi att vi kan bidra med en förändring.

Vi kommer regelbundet att uppdatera denna hemsida för att uppdragsgivare och andra som är intresserade ska kunna följa oss på vår resa.

Smaklig måltid, Buen provecho, Bon appetit